Dokumenty

Sporządzenie czynności notarialnej powinno być poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikiem Kancelarii.

Umożliwi to ustalenie zakresu tej czynności notarialnej, dokumentów, które należy przedłożyć w Kancelarii, terminu jej dokonania.

stopka
Copyright © 2013 - 2023 Agencja Reklamowa GABO