Opłaty

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej) powiększone o należny podatek VAT.

Ponadto, w związku z wykonywanymi czynnościami notarialnymi, notariusz pobiera:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych),
  • podatek od spadków i darowizn (zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn),
  • opłatę sądową (zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
stopka
Copyright © 2013 - 2023 Agencja Reklamowa GABO